Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ) αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο eCAN (eCAN JA-02), ανακοινώνει την προσληψη των πιο κατω για περίοδο 12 μηνών  από την 01 Ιουνίου 2023:

  • Κωνσταντίνα Κλοκώνη
  • Μαρία- Ντολόρες Χριστοφή