Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ) αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο PATHED (PATHED JA-02), ανακοινώνει την προσληψη του πιο κατω για περίοδο 13 μηνών από την 01 Ιουνίου 2023:

  • Δανιήλ Χατζηττοφή