Τομέας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
 • 1

  Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / Προώθησης Αρχών και Ενημέρωσης Πολιτών

 • 2

  Τεχνικό Τμήμα

 • 3

  Τμήμα Υποστήριξης και Συμβάσεων

 • 4

  Νομικό τμήμα

 • 5

  Λογιστήριο

Τομέας Τράπεζας Δεδομένων και Συναφών Λειτουργιών
 • 1

  Τμήμα Ενιαίας Τράπεζας Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας

 • 2

  Τμήμα Εποπτείας Τραπεζών δεδομένων υγείας

 • 3

  Τμήμα Μητρώου

Τομέας Εθνικού Σημείου Επαφής
 • 1

  Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

 • 2

  Τμήμα Διαλειτουργικότητας / Σημασιολογίας

Τομέας Τηλεϊατρικής
 • 1

  Τμήμα Τηλεϊατρικής